DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Pravidla

Vítejte na stránce basketbal.websnadno.cz v sekci Pravidla

 

Basketbal patří mezi nejrozšířenější sporty na světě. Je to rychlá,kolektivní hra,která bývá považována za nejdynamičtější hru planety. Rozjíví se neustále,prochází změnami pravidel a získává si stále více příznivců. Zde je souhrn základních pravidel této hry :
 
 
1. HRA - basketbal hraje na každé straně 5 hráčů. Úkolem je vstřelit míč do soupeřova koše a zábranit,aby soupeř vstřelil míč do vašeho. Míč se smí házet,přihřávat,kutálet nebo odrážet. Po hrací ploše se míč pohybuje tzv. "driblováním" . Vítězem je tým,který po skončení hrací doby (prodloužení) dosáhl vyššího počtu bodů než soupeř.
2. HŘIŠTĚ -
- je tvaru obdélníku o rozměrech 28×15 metrů
 
- strop minimálně 7 m vysoko
 
- lajny jsou široké 5 cm a jsou dobře viditelné
 
- koncové a postranní lajny minimálně 2 m od diváků či zařízení hřiště
 
- středová čára rovnoběžná s koncovými,kolem středového bodu opsán středový kruh o poloměru 180 cm
 
- čára trestného hodu : vzdálena 5,80 m od koše a její délka je 3,60 m
 
- VYMEZENÉ ÚZEMÍ (hruška,bedna,faulová ulička) : prostor mezi čárou TH a koncovou lajnou,vyznačený kontrastní barvou
 
- TŘÍBODOVÉ ÚZEMÍ (perimetr) - prostor za obloukem pro tříbodovou střelbu směrem k vlastnímu koši. Poloměr oblouku je 6,25 m
 
- DESKA : průhledný materiál silný 3 cm,výška 1,05 m,délka 1,80 m...spodní okraj 2,90 m od země,čáry na ní 5 cm široké (čáry bílé/černé)
 
- KOŠ - obroučka 3,05 m nad zemí,oranžová barva,průměr 45 cm,síťka dlouhá 45 cm a 12 uchycení na obruč
 
3. MÍČ - musí být kulatý a mít odstín oranžové barvy, povrch kožený,gumový nebo syntetický,hmotnost 567-650 gramů
4. HRACÍ ČAS : 2 poločasy,4 čtvrtiny po 10 minutách čistého času. Přestávka mezi čtvrtinami je 2 minuty,mezi poločasy je 15 minut
5. PRAVIDLO 24 SEKUND : Útočící tým je povinen zakončit akci střelbou na koš do 24 sekund. Jestliže se tak nestane,ztrácí míč. Nových 24 sekund se nastaví,pokud se míč dotkne obroučky. Přerušení limitu nastane,když padne koš a nebo při odpískaném faulu. Nových 24 sekund pro postupný útok se nastaví,zahraje-li hráč bránícího týmu úmyslně nohou.
6. KOŠE A JEJICH HODNOTA : z trestného hodu za 1 bod,z pole za 2 body a zpoza oblouku označujícího tříbodové území za 3 body.
7. STŘÍDÁNÍ : hlásí se zapisovateli. Střídá se pouze v přerušené hře
8.PŘESTUPKY :
Kroky
1) obrátka vznikne tehdy, když hráč držící míč vykročí jednou nebo vícekrát v libovolném směru stejnou nohou, zatímco druhá noha, zvaná obrátková, zůstává v jednom místě ve styku s podlahou.
2) kroky nebo pohyb s míčem (na hřišti) je pohyb jednou nebo dvěma nohami libovolným směrem držíce míč, přičemž dojde k porušení omezení uvedených v tomto článku.
 
Pravidlo 3 sekund
Hráč nesmí zůstat déle jak tři sekundy v soupeřově vymezeném území, doku má jeho družstvo míč pod kontrolou.
 
Těsně bráněný hráč
Držený míč se zapíská, když těsně bráněný hráč držící míč nepřihraje, nevystřelí nebo nedribluje do 5 sekund.
 
Pravidlo 8 sekund
Družstvo, které má míč pod kontrolou ve své zadní polovině, musí do 8 sekund od jeho získání dostat míč do své přední poloviny hřiště.
 
Zahrání míče do zadní poloviny hřiště
Hráč družstva, které má míč pod kontrolou v přední polovině hřiště, nesmí zahrát míč zpět do své zadní poloviny hřiště.
 
9. OSOBNÍ CHYBY:
Osobní chyba
- je chyba hráče, při které dochází k dotyku se soupeřem bez ohledu na to, zda je míč živý nebo mrtvý.
 
Blokování
- osobní dotyk, který zabraňuje soupeři v pohybu.
 
Oboustranná chyba
- dva soupeři se dopustí chyby vzájemně v přibližně stejném čase.
 
Nesportovní chyba
- osobní chyba na hráče s míčem nebo bez míče, které se hráč dopustil úmyslně.
 
Diskvalifikující chyba
- hrubé nesportovní porušení pravidel.
 
10. TECHNICKÁ CHYBA
Technická chyba hráče
- nezahrnuje dotyk se soupeřem,
- zahrnuje nezdvořilé chování nebo dotýkání se rozhodčího, urážlivě mluvit nebo gestikulovat, dráždit soupeře nebo mu překážet v rozhledu máváním rukama blízko očí, zdržovat hru, vyměnit si hráčské číslo bez ohlášení zapisovatelovi a prvnímu rozhodčímu, pevně uchopit obroučku, vstoupit na hřiště jako náhradník bez ohlášení zapisovateli, nebo okamžitého hlášení rozhodčímu.
- nový je trest za technickou chybu hráče - 1 trestný hod a míč na vhazování ze zázemí na středu za postranní čárou.
 
Technická chyba trenérů, náhradníků nebo osob doprovázejících družstvo
- zahrnuje nezdvořilý způsob obracení se na rozhodčí, technického komisaře, zapisovatele, časoměřiče, a měřiče 24 sekund nebo na soupeře.
 
11. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRAVIDEL HRY :
Pět chyb hráče
Hráč, který se dopustí pěti chyb, musí být s touto skutečností seznámený a musí automaticky opustit hru.
 
Chyby družstva
Jak se družstvo dopustí 4 chyb (osobních nebo technických) hráče v jedné čtvrtině, každá následující chyba, která by normálně měla být potrestaná vhazováním ze zázemí, bude potrestaná dvěma trestnými hody.